Balanced Chaos

Pradyumna Vikharankar

Light , a felt stimulus

Salonee Shetty

ARD Portfolio 1

Ananya Nayak

ARD Portfolio 2

Pragati Shingade

Cubes

Shanaya Wadia

Drawing In Conversation 1

Simran Khaitan

Drawing In Conversation 2

Michele Dias

Drawing In Conversation 3

Yusra Zahoor

Drawing In Conversation 4

Miriam Thomas

Drawing In Conversation 5

Palak Panchal

Natural Phenomena

Sanika Talekar

Nike

Sharayu Vinchurkar

OKCupid

Aditya Srivastava

Pancakes

Riya Khinvasara

Sizzling Brownie

Mohit Pandharkame

Splitwise

Tasneem Vali

Taxonomy Of Grids 1

Prathamesh Panchal

Taxonomy Of Grids 2

Jayraj Mistry

Taxonomy Of Grids 3

Tarun Panjabi

Taxonomy Of Grids 4

Ishita Phatak

Taxonomy Of Grids 5

Sukriti Sharma

Taxonomy Of Grids 6

Dhanashree Jadhav

Taxonomy Of Grids 7

Ruchi Pathak

Taxonomy Of Grids 8

Dhruvi Jain

The Big Bang Theory

Yug Dudhara

The Spiritual Transcendence of Sacred Architecture

Aishwarya Balsekar

Waste: As Material of Construction

Prajwal Satvidkar

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • issuu icon
  • AOA grey
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • issuu icon
  • AOA grey